1. Зөвийн эсрэг утга, тэрс, ташаа гажуу, гэдрэг: буруу номтон (а. Шүтдэг шашинтай нь тэрс шашин дэлгэрэнгүй...


2. Солгой, зүүн: буруу гар (а. Зүүн гар; б. [шилжсэн] Эсрэг этгээд - Очиж очиж тэр буруу гарт орно гэж мэдсэнгүй. дэлгэрэнгүй...), буруу тал (солгой тал), морины буруу тал (моринд мордохын эсрэг тал) - Золгүй дээрэмчин огцом чарлаад мориныхоо буруу тал руу ганхаж, зузаан цас руу толгойгоо гудран ойчив. Б.Нямаа. Арандалынхан;
3. Цагийн зүүний эсрэг: нар буруу эргэх (нарны явдлын эсрэг) - Орой үдшээр гарч хоёр хүрээг нар буруу тойрдог болж гэнэ. дэлгэрэнгүй...
4. Юмны ар тал, нөгөө этгээд;
5. Дээл хувцасны дотоод энгэр: буруу энгэр (а. Дотоод энгэр; б. Солгой гар талд эсгэсэн энгэр, хүүхэд өвчин ороох зэрэгт дом болгож дэлгэрэнгүй...
6. Зөв биш: буруу ишлэх (өөр тийшээ зүтгэх гэсэн санаа), буруу сөөрөг [хоршоо] (аливаа зүйлийн урсгал чигийн эсрэг, дэлгэрэнгүй...
7. Ааш зангийн зөрүү гажуу, ёс бус: буруу өсгөх (зөв биш хүмүүжүүлэх);
8. Алдаа, гэм, дутагдал: буруу хазгай [хоршоо] (алдаатай, зөв биш, эндүү ташаа)дэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.