Захиалагчийн тогтоосон нөхцөл, шаардлагын дагуу боловсруулж, түүнд ирүүлсэн бараа, ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх тухай сонирхогч этгээдийн санал. дэлгэрэнгүй...


  • тендерийн урилга - захиалагчаас тендер шалгаруулалт явуулах тухай мэдэгдсэн, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарласан баримт бичиг
  • тендерт оролцогч - захиалагчаас хараат бус этгээд

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.