II (физик)  

Цахилгаан эсэргүүцлийн нэгж. ом метр (эсэргүүцлийг хэмжигч багаж), омын хууль (хэлхээний хэсэг дэх гүйдлийн хүч дэлгэрэнгүй...


  • ом метр - эсэргүүцлийг хэмжигч багаж
  • омын хууль - хэлхээний хэсэг дэх гүйдлийн хүч нь тэр хэсгийн хүчдэлд шууд эсэргүүцэлд урвуу хамаарна гэсэн физикийн шинжлэх ухааны хууль

Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.