бусад малыг хонин толгойд шилжүүлснээр 1 тэмээ 9 хоньтой, 1 адуу 7 хоньтой, 1 үхэр 5 хоньтой, 1 ямаа 0,9 хоньтой тэнцэх хэмжээ


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.