I  

1. Уян зөөлөн эдээр хийсэн цул буюу дотроо хий бүхий бөмбөлөг зүйл: гар бөмбөг (а. Татсан тор дээгүүр дэлгэрэнгүй...


2. Сураар сүлжиж хийсэн, дотроо хөндий, бөөрөнхий, морин дээрээс харваж наадах тоглоом: бөмбөг намнах (модны хооронд татсан хэцнээс дэлгэрэнгүй...
3. Сураар сүлжиж хийсэн дотроо хөндий том бөөрөнхий, морь, тэмээн дээрээс урт модоор цохиж наадах тоглоом: бөмбөг дэлдэх (морь, дэлгэрэнгүй...
4. Тэсрэх бодис агуулсан дэлбэрэх зүйл: атомын бөмбөг (бодисын хамгийн бага хэсгийг агуулсан сүйрэл ихтэй дэлбэрэх цөмийн зэвсэг), дэлгэрэнгүй...
  • гар бөмбөг - а. Татсан тор дээгүүр бөмбөг давуулан шидэж, газарт унагахгүйг хичээн, зургаа зургаагаараа талцан наадах тоглоом, волейбол; б. Гараар шидэх тэсрэх зүйл, гранат
  • одон бөмбөг - а. Ширээн дээр намхан татсан торон дээгүүр жижиг бөмбөгийг цохиураар нөгөө тал руугаа давуулан цохиж талцан тоглох спорт тоглоом; б. Энэхүү тоглоомд хэрэглэх жижиг бөөрөнхий бөмбөг
  • сагсан бөмбөг - сагс мэт дүүжилсэн торонд бөмбөг шидэж оруулан талцан тоглох спортын нэг төрөл
  • хөл бөмбөг - хоёр баг болж, эсрэг талын торон хаалганаа бөмбөг өшиглөн хөөж оруулан тоглох спортын нэг төрөл
  • бөмбөг намнах - модны хооронд татсан хэцнээс үхрийн үлээсэн давсаг буюу хурганы гүзээ унжуулан уяад түүнээс том хүн тавин хоёр, хүүхэд гучин зургаа нумын зайд морины хурдаар давхиут дөрөв дөрвөн сумаар харваж онодог
  • бөмбөг харвах - бөмбөг намнах
  • бөмбөг дэлдэх - морь, тэмээн дээрээс урт модоор бөмбөг цохиж тоглох наадам поло
  • атомын бөмбөг - бодисын хамгийн бага хэсгийг агуулсан сүйрэл ихтэй дэлбэрэх цөмийн зэвсэг
  • устөрөгчийн бөмбөг - амт үнэргүй маш хөнгөн бие махбод бүхий аюултай тэсрэх бодис
  • бөмбөг дэлбэрэх - тэсрэх бодис дэлбэрэх

Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.