1. Боломжгүй болох, хавчигдах, гачигдах: ядууд боогдох (ядуу учир гачигдаж боломжгүйдэх) дэлгэрэнгүй...


2. Хаагдах: зам боогдох (зам хааснаас явж чадахгүй болох), усанд боогдох (гол ус үерлэснээс болж усанд саатах), дэлгэрэнгүй...
3. Төвөнхийн салст хавагнаж, амьсгал боох өвчин тусах.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.