1. Хорхой шавж зэргийн байн байн агдайн сунах: өт агдалзах (өт алгуур сунаж урагшлан хөдлөх);


2. Агдгар юмны агдас агдас хөдлөх - Цочин агдалзав. Г.Бадамсамбуу. Яриг бүрээ.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.