1. Болзоо байхгүй, болзоо тогтоогүй - Элдвээр солилцон ирэх болзоо үгүйн тул жаргал зовлон хэврэг. дэлгэрэнгүй...


2. Яах нь мэдэгдэхгүй, бүтэх эсэхийг хэлж мэдэхгүй: болзоогүй үг (яах нь мэдэгдэхгүй тодорхойгүй үг) дэлгэрэнгүй...
3. Итгэлгүй, итгэшгүй: болзоогүй хүн (итгэлгүй хүн) - Болзоогүй хүний үгэнд битгий ор! Монгол дэлгэрэнгүй...


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.