Үнэ хэлэлцэн явалдах эмэгтэй: янхны газар (янхны байрлах газар).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0

улс төрийн янхан (нэр төр, ашиг мөнгө бодож үзэл бодол, итгэл үнэмшлээ худалдаж сольдог хүн)

Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.