Хад чулуу болон мод, шавар дээр бичсэн бичиг: хадны бичээс (хадан дээр бичсэн бичиг)дэлгэрэнгүй...


  • хадны бичээс - хадан дээр бичсэн бичиг
  • хөшөөний бичээс - хөшөөн дээр бичсэн бичиг
  • бичээс судлал - хадны бичээс, гар бичмэл зэрэг эртний элдэв бичгийн дурсгалыг хэлбичгийн ухааны бүх талаас нь судлах салбар ухаан

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.