II  

Хянах, сэргийлэх, харж хамгаалах албан тушаалтан: гудамжийн эргүүл (хотын доторх хэв журмыг сахиулагч дэлгэрэнгүй...


  • гудамжийн эргүүл - хотын доторх хэв журмыг сахиулагч хүн
  • эргүүл манаа - нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг харж хамгаалах, хэв журам сахиулах үүрэг бүхий хүн

Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.