1. Шүүх байгууллагад ирсэн хэргийг байцаах, хянан шийдвэрлэх ажлыг эрхлэх, хуулийн мэргэшлийн ажилтан; хэрэг шүүн дэлгэрэнгүй...


2. Шүүх мэргэжил бүхий хүн; шүүхийн мэргэжилтэн дэлгэрэнгүй...
3. Биеийн тамирын төрөл бүрийн тэмцээн, наадмын дүрмийг ягштал баримтлан шүүх хүн: тэмцээний ерөнхий шүүгч (тэмцээнийг дүрмийн дагуу дэлгэрэнгүй...
  • шүүхийн шүүгч - шүүхийн үйл ажиллагааг удирдан явуулж гэмт хэрэгтэнг байцаан шийтгэгч хүн
  • тэмцээний ерөнхий шүүгч - тэмцээнийг дүрмийн дагуу ерөнхийд нь удирдан тэмцээнд оролцогчдын ур чадварыг шүүн оноо өгөх эрх бүхий хүн
  • олон улсын шүүгч - олон улсын хэмжээнд тэмцээнийг шүүх эрх бүхий хүн
  • шатрын шүүгч - шатрын тэмцээнийг дүрмийн дагуу шүүх хүн

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.