1. Элбэг дэлбэг, чинээлэг: хур баян (үе улиран хуримтлуулж хадгалсан эд хогшилтой хүн), дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Сүүл, эцэс: баян ходоод (а. Дааганы уралдаанд хамгийн сүүлд ирсэн даагадэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.