1. Морь малаа чөдрөөр торгоолгох: морио чөдөрлүүлэх (морио хүнээр чөдөрлүүлэх);


2. [шилжсэн] Саад тотгор хийлгэх: ажлаа чөдөрлүүлэх (ажил хэрэгтээ саад тотгор гаргуулах).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.