1. Улсын зэвсэгт хүчинд байлдагчийн үүрэг хүлээсэн хүн: цэрэг болох (цэрэгт татагдаж байлдагч болох), дэлгэрэнгүй...


2. Цэргийн цолтой бүх хүмүүс.


 • цэрэг болох - цэрэгт татагдан байлдагч болох
 • цэрэг гаргах - цагийн байдлын эгзэгтэй мөчид дайсны давуу хүчний цохилтоос гарах, цэргийн байлдах чадварыг хадгалах, байлдааны дараагийн үүргийг амжилттай биелүүлэх зорилгоор цэргийг шинэ нутагт шилжүүлэх ажиллагаа
 • цэрэг дайчлах ~ цэрэг татах - армид зохих насны хүмүүсийг дайчилж алба хаалгах
 • цэрэг татлага - хуулийн дагуу, зэвсэгт хүчинд цэргийн алба хаалгахаар иргэдийг татах ажиллагаа
 • цэрэг эх оронч хүмүүжил - эх орноо хамгаалахад бэлэн байх хүмүүжлийг ард түмэнд төлөвшүүлэхэд чиглэсэн хүмүүжлийн нэг хэсэг
 • цэрэгт мордох - цэрэгт явах
 • цэрэгт элсэх - армид сайн дураараа элсэж нэгдэх
 • цэрэгт явах - армийн албанд одох
 • цэргээс буух ~ цэргээс халагдах -

  цэрэг хүний, алба хаах хугацаа нь гүйцэх, дайн байлдаан дуусаж нутаг буцах

 • ардын журамт цэрэг - ардын хувьсгалыг хийх үйл хэрэгт оролцож явсан сайн дурын цэрэг
 • ... үргэлжлүүлэн харах ...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.