1. Хүн, амьтны чих хэвийн хэмжээнээс бага нь: хув: хулгар ишиг (хув ишиг) дэлгэрэнгүй...


2. Тарваганы өөр нэр: хулгарын мах (тарваганы мах);
3. [этгээд] Шоронгийн овгор.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.