Хатуу чанартай юм: хатуулаг чанар (хатуугийн хэмжээ их), хатуулаг хэмжүүр (үзүүрт нь дэлгэрэнгүй...


  • хатуулаг чанар - хатуугийн хэмжээ их
  • хатуулаг хэмжүүр - үзүүрт нь алмас суулгасан цохиурыг тодорхой өндрөөс биет дээр унагааж, буцаж ойсон өндрөөр нь материалын хатуулгыг тодорхойлдог багаж

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.