III  

1. Малыг бэлчээрлүүлэн маллах: хонь хариулах (хонийг тууж бэлчээх) -дэлгэрэнгүй...


2. Бусдын байдлыг хянаж ажиглах, түүнийгээ ашиглах: *хүний нүд хариулах (бусдын хараанаас далдуур, бусдыг сэрэмжгүй, анзааргагүй байх дэлгэрэнгүй...

Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.