1. Хамт, залгаа, бүхэл, тусгаар биш: үргэлж уулс (үргэлжлэн залгалдсан уулс), дэлгэрэнгүй...


2. Байнга, турш, туж, ямагт, тогтмол, тасралтгүй, тасалдалгүй, зогсолтгүй: үргэлж хичээллэх (тогтмол хичээллэх), дэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.