Үнэлгээ өгөхийн тулд та эхлээд нэвтрэх шаардлагатай.

III  

Ажил үйлийн дүн: үр ашиг [хоршоо] (а. Цэвэр ашиг;  б. Хэрэг явдлаас гарах үр дүн, өгөөж), дэлгэрэнгүй...


  • үр ашиг - а. Цэвэр ашиг;  б. Хэрэг явдлаас гарах үр дүн, өгөөж
  • үр дагавар - хэрэг явдлаас гарах сайн, муу зэрэг эцсийн үр дүн
  • үр дүн - хэрэг явдлын эцсийн хүрсэн төвшин
  • үр нөлөө - хэрэг явдлаас гарах үр дүн
  • үр шим - хэрэг явдлаас гарах үр өгөөж
  • үр өгөөж - тухайн зүйлээс олох ашиг
  • үр төгсгөл - юмны эцсийн үр дүн

Ижил үгЗураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.