I  

1. Хүн, амьтан болон ургамлын эр бэлгийн үржлийн эс: үр тогтох (эр, эм бэлгийн эс нийлэх);


2. Цэцэгт ургамлын үр нахианд тоос хүртсэний дараа өсөж буй болдог хөврөл: үр дамжуулах цорго (төмснөөс гарсан үрийг үрийн уутанд дэлгэрэнгүй...
 • үр тогтох - эр, эм бэлгийн эс нийлэх
 • үр дамжуулах цорго - төмснөөс гарсан үрийг үрийн уутанд дамжуулдаг цорго
 • үр нахиа - үрт ургамалд үр тогтсоны хойно үр хөгжих байр
 • үр сар - тавдугаар сар
 • үр сонгох - үр болгохоор тарианы түрүүг сонгон түүж авах
 • үр судлал - хөдөө аж ахуйн таримлын үрийн бүтэц, зохион байгуулалтыг судлан, үрийн материалыг хянах, үнэлэх аргыг боловсруулдаг агрономын шинжлэх ухааны нэг хэсэг
 • үр суулгах - үрийг газарт булж суулгах
 • үр тарианы ургамал - буудай, арвай, хошуу будаа зэрэг нэг наст үрт таримал
 • үр тарианы үрлүүр - тодорхой хэмжээний үрийг хөрсөнд жигд буулгах, бордоо түгээх зориулалттай машин
 • үр тарих - үр суулгах
 • ... үргэлжлүүлэн харах ...

Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.