СУУХ I  

1. Бөгсөөрөө юман дээр тулж байх: гэдрэг суух (а. Адуу малын гэдрэг цахлан зүтгэж тасдуулах; б. дэлгэрэнгүй...


2. Далавчит амьтны юман дээр бууж зогсох - дэлгэрэнгүй...
3. Машин, тэрэг зэрэг юмны хөдлөх явахад гэмтэл шалтгаан тохиолдох - Баянтүмэн дээр машин маань дугуй муудаж суув. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., машин суух (а. Машин шавар шавхай зэрэгт орох; б. Машин эвдрэх) - Ийм хөрс ямар ч машиныг суулгадаг жамтай тул бидний тэрэг дугуй нь хий эргэн сууж эхэллээ. Ж.Дамдин. Миний монгол;
4. Эрх тушаал, их ор эзлэх: захиран суух (захиран суурин байх) - дэлгэрэнгүй...
5. Нэмэгдэх, ихдэх: атираа суух (атираатай болох) - дэлгэрэнгүй...
6. Автобус унаагаар үйлчлүүлэх: автобусанд суух (автобусанд орох, автобусаар үйлчлүүлэх) - дэлгэрэнгүй...
7. Удаан хугацаагаар биеэ сувилах, эмчлэх: рашаанд суух (рашаанаар эмчлэх) - дэлгэрэнгүй...
8. Суралцах, тухайн үйл хэрэгт оролцох: лекцэнд суух (лекцэнд оролцох), сургуульд суух (сургуульд орж эрдэм дэлгэрэнгүй...
9. Хотгор болох, доош буух, нахийх: байшин суух (байшин доош болж зай завсар нь багасах), *нар суух (орой болох);
10. Ажилгүй сул болох: тэтгэвэрт суух (тэтгэвэрт гарах) - Тэтгэвэрт суудаг хүмүүс гол төлөв өвгөд дэлгэрэнгүй...
11. Үүл, манан тунаран тогтох: манан суух (манан тогтох), үүл суух (үүл зузааран хуралдах);
12. Ургамал, амьтанд үр, жимс тогтох: үр суух (үр тогтох), жимс суух (жимстэй болох), дэлгэрэнгүй...
13. Буур хээлтүүлэгт орох;
14. Наалдах, тогтох, үүсэх: тортог суух (тортогтой болох), утаа суух (утаа тогтох),дэлгэрэнгүй...
15. Хүлээх, отох, сахих: авын отоонд суух (үргээлгэнээс гарах ан амьтныг намнахаар замыг нь отох), марзанд суух (ан дэлгэрэнгүй...
16. Хэргийн учир хоригдох: гэрийн хорионд суух (гэрт нь хорих), хэрэгтний ширээнд суух (хэрэгтэн болж байцаагдах), дэлгэрэнгүй...
17. Бясалгал үйлдэх: даян суух (уул хаданд гарч бясалгал үйлдэх);
18. Ар тийш хүчлэн татах, эсрэг үйлчлэлээс хойш тийрэх: морь суух (а. Морь уургалахад унаж буй морь цахлан хойш гэдийх; б. Уралдаж дэлгэрэнгүй...
19. Ажил үйлд хойргоших: хойш суух (а.Гэдрэгээ болж суух; б. Шилжсэн Залхуурах - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг

СУУХ II

СУУХ III

СУУХ IV

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.