1. Юмны ёзоор, язгуур: модны уг (модны газарт бэхлэгдсэн ёзоор хэсэг), дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтан, бодис юмны анхны уг үүсэл, эх: уг гарал (гарал үүсэл) - Хасбаатар бол уг гарал нь Өвөр монголын хүн юм. дэлгэрэнгүй...
3. Төрөлх, цаад мөн чанар, анхны үүсэл: угийг нь хөөх (а. Цаад мөн чанарыг нь эрэх, хайх; б. Үүсэл гарлыг нь судлах, удам угсааг нь дэлгэрэнгүй...
4. Чанад, туйл: сэтгэлийн уг (сэтгэлийн гүнд, сэтгэлийн чанад, үнэн сэтгэл), хүслийн уг (туйлын хүсэл) - дэлгэрэнгүй...
5. Тухайн, өгүүлж буй: уг ажил (тухайн ажил, өгүүлэгчийн ярьж буй ажил) - дэлгэрэнгүй...
6. Үнэндээ, чухамдаа, уул нь: уг нь (уул нь, үнэндээ) - дэлгэрэнгүй...
7. Ерөөс, уулаас: угаас (ерөөс, уулаас) - Товуудай угаас сэргэлэн хүн тул нэн бишрэн гайхна. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

1  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.