Хэвлэх


2023-12-07 05:27:19http://mongoltoli.mn/

ҮЕН

Суусрынхан овгийн мах идэшт хөхтөн амьтны нэг төрөл; бие жижиг, өнгө зүс янз бүр, олон зүйл. Монголд таван зүйл бий.

--oOo--