Хэвлэх


2022-01-18 09:24:25http://mongoltoli.mn/

ҮГДРЭЭХ

Өвчнөө засаж байгаад дахин хүндрүүлэх: ханиадаа үгдрээх (а. Ханиадаа сайн эмчлүүлэхгүй улам хүндрүүлэх; б. Эдгэрч байсан ханиадаа дахин сэдрээж хүндрүүлэх).

--oOo--