Хэвлэх


2022-01-29 09:20:48http://mongoltoli.mn/

ҮГДРЭХ

Сайтар эмчлүүлээгүйгээс болж өвчин илаарьшиж байгаад дахин хүндрэх: ханиад үгдрэх (ханиад эдгэхгүй удаж хүндрэх), шарх үгдрэх (шарх сэдрэх, эдгэхгүй удах) - Гөрөөсөнд довтолж яваад шарх үгдэрч, наснаас нөгчив. Монголын нууц товчоо.

--oOo--