Хэвлэх


2022-01-27 03:52:12http://mongoltoli.mn/

үг аялгуу

хэлний үндсэн нэгж болон түүний хэлэхүйн ялгаа

--oOo--