Хэвлэх


2022-01-27 04:54:25http://mongoltoli.mn/

сургаал үг

ардын аман зохиолын нэг төрөл, аж амьдралд сануулах, сургамжлах, ятгах, хориглох санааг илэрхийлж, товч цөөн үгээр шүлэглэсэн тогтвортой сургаалт хэллэг

--oOo--