Хэвлэх


2022-01-18 08:46:36http://mongoltoli.mn/

үгэн дээрээ

санаа бодлоо нуух, хэлэх хийх нь зөрөх, өнгөн дээрээ за боловч үнэн санаа нь үгүй байх

--oOo--