Хэвлэх


2022-01-27 04:08:18http://mongoltoli.mn/

үг дуулах

а. Хүний үгийг сонсож хүлээн авах; б. Бусдын үгэнд орох в. Хүнээс хатуу үг сонсох

--oOo--