Хэвлэх


2022-01-23 07:23:18http://mongoltoli.mn/

холбоо үг

Утга хэлзүйн талаар өөр хоорондоо шүтэлцээ бүхий хоёр утга буюу түүнээс дээш үгээр бүтсэн өгүүлбэрзүйн хамгийн бага нэгж.

--oOo--