Хэвлэх


2022-01-25 06:15:16http://mongoltoli.mn/

хуучирсан үг

тухайн юм үзэгдэл, ойлголт нь хэвээр байгаа боловч ойролцоо утга бүхий өөр үгэнд байраа тавьж өгөн идэвхтэй чанараа алдсан үг

--oOo--