Хэвлэх


2022-01-24 07:19:55http://mongoltoli.mn/

үгийн үндэс

үгийн үндсэн утга бүхий хэсэг буюу үгзүйн ёсоор янз бүрийн дагавар залгаж, цаашаа хувилгаж болох хэсэг

--oOo--