Хэвлэх


2022-01-17 12:49:14http://mongoltoli.mn/

үг зүйн найруулга зүй

үгийн аймаг тэдгээрийн үг зүйн хувиллуудын найруулгын үүргийг судалдаг найруулга зүйн дэд салбар

--oOo--