Хэвлэх


2022-01-24 07:20:51http://mongoltoli.mn/

үг зүй

хэлний үг бүтэх, хувилах зүй тогтол, үгийн сан хэл зүйн бүлэглэл болох үгсийн аймгийг судалдаг хэлний салбар ухаан

--oOo--