Хэвлэх


2024-02-21 04:52:25http://mongoltoli.mn/

УРАГШЛАГЧ

Урагш бологч, урагш тэмүүлэгч - Ухралгүй урагшлагч хүн л тэдгээрийг зайлуулдаг ажээ. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос.

--oOo--