Хэвлэх


2021-10-26 01:12:09http://mongoltoli.mn/

УНШИГЧ

Ном бичиг уншдаг хүн: уншигч авгай (уншиж байгаа хүн та), уншигч олон түмэн (нийт уншигч) - Уншигч та миний ээжтэй уртхан замын хаана золгоно. Л.Дашням. Нялх ногоо., уншигчдын зөвлөгөөн (уншигч хүмүүсийн зөвлөгөөн), уншигчдын санал (уншигч хүмүүсийн санал).

--oOo--