Хэвлэх


2024-02-26 01:52:25http://mongoltoli.mn/

ТЭХ

1. Янгир ямааны эр нь: харлаг тэх (харлаг зүсмийн болон хөгшин тэх), тэх отлох (тэхийн ороо орж дуршин дуугарах), тэхийн эвэр элэгт нум (янгирын эврээр хийсэн нум), тэхийн эврийг тэнгэрт тултал, тэмээн сүүлийг газар хүртэл [зүйр цэцэн үг] (унан тустал худал хэлэх гэсэн санаа), тэхийн шээг [ургамал] (ухна шивтэр);


2. Ухнын өөр нэр.

--oOo--