Хэвлэх


2021-10-17 02:48:36http://mongoltoli.mn/

ТҮҮДЭГ

Хээр гадаа ил түлсэн гал: түүдэг асаах (хээр ил гал асаах) - Том гэгчийн түүдэг асаагаад, нэг сайн тамхилж авъя гэж бодлоо. Б.Нямаа. Арандалынхан., Мөнх, Намжилмаа хоёр түүдэг галын дэргэд эмээлээ дэрлээд хэвтэж байлаа. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.

--oOo--