Хэвлэх


2024-07-24 01:14:45http://mongoltoli.mn/

АЯГЛАХ

1. Элдэв аяг гаргах, олон авир гаргах - Хөөш, чи яаж л аяглаж байна даа. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;


2. Аашлах, загнах - Сэтгэлээр чанга байг гэж тэгж аягласан юм сан. Ж.Дамдин. Үймээний жил.

--oOo--