Хэвлэх


2021-10-17 02:36:14http://mongoltoli.mn/

ТУЛ

1. Учир, иймд: ирсэн тул (ирсэн учир), мөн тул (мөн учир), харсан тул (харсан учир), аргагүй тул (аргагүйн учир), орой болсон тул (орой болсон учир), өвчин их тул (өвчин нь газар авсан учир), үл мэдэх тул (үл мэдэх учир);


2. Төлөө, тулд: ялахын тул (ялахын төлөө), нэгдэхийн тул (нэгдэхийн төлөө), тодруулахын тул (тодруулахын төлөө), үнэн худлыг мэдэхийн тул (үнэн худлыг мэдэхийн төлөө), утга санааг тодруулахын тул (утга санааг нь тодруулахын үүднээс).

--oOo--