Хэвлэх


2021-11-27 09:24:48http://mongoltoli.mn/

ТОМИЙ

Анх удаа үр, төлөө гаргаж буй амьтан: томий ингэ (анх удаа ботголж буй ингэ), томий үнээ (анх тугаллаж байгаа гунжин үнээ).

--oOo--