Хэвлэх


2023-06-08 11:57:56http://mongoltoli.mn/

ТОМБОГОР

Жижиг бөгөөд овгор, цомбогор хэлбэртэй - Хархан хөмсөг, онигорхон нүд, зөөлхөн гэлтэй хацар, томбогор уруул санаанд ороод байх боллоо. Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү., томбогор хөхтэй (товойсон хөхтэй), томбогор хацартай хүүхэд (амаа хамхиж хийгээр түлхэж томбойлгосон хацартай хүүхэд).

--oOo--