Хэвлэх


2022-08-11 11:13:19http://mongoltoli.mn/

ТОМБОГОР

Жижиг бөгөөд овгор, цомбогор хэлбэртэй - Хархан хөмсөг, онигорхон нүд, зөөлхөн гэлтэй хацар, томбогор уруул санаанд ороод байх боллоо. Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү., томбогор хөхтэй (товойсон хөхтэй), томбогор хацартай хүүхэд (амаа хамхиж хийгээр түлхэж томбойлгосон хацартай хүүхэд).

--oOo--