Хэвлэх


2022-06-30 11:41:50http://mongoltoli.mn/

ТОЛЬ

Байлдаанд бие хамгаалахын тулд чээжин тус газар болон ар өвөртөө зүүж, халхавч бамбай болгон хэрэглэж байсан төмөрлөг зүйл.

--oOo--