Хэвлэх


2023-12-07 05:26:33http://mongoltoli.mn/

ТОЛЬ

Байлдаанд бие хамгаалахын тулд чээжин тус газар болон ар өвөртөө зүүж, халхавч бамбай болгон хэрэглэж байсан төмөрлөг зүйл.

--oOo--