Хэвлэх


2022-09-26 02:15:48http://mongoltoli.mn/

СУДЛАГДАХУУН

Судлагдах юм; шинжлэх ухааны аль нэг салбарт хамааруулан судалбал зохих зүйл, асуудал: авиа зүйн судлагдахуун (авиа зүйн судлах зүйл), үгийн сангийн судлагдахуун (үгийн сангийн судлах зүйл).

--oOo--