Хэвлэх


2022-01-29 10:02:42http://mongoltoli.mn/

СУДЛААЧ

Судалгаа хийдэг хүн, судлагч, шинжлэгч: хэл судлаач (хэл шинжээч).

--oOo--