Хэвлэх


2022-01-29 09:34:29http://mongoltoli.mn/

СУДАРЧЛАХ

1. Ном бичгийг судрын маягтай болгох;


2. Түүх сударт бичсэнийг баримтлан ярих, бичих.

--oOo--