Хэвлэх


2022-09-26 12:37:52http://mongoltoli.mn/

ОНЦГОЙЛОХ

1. Бусдаас ялган үзэж хандах, онцгойд үзэх - Яагаад намайг онцгойлсон юм бол доо. Н.Банзрагч. Зам., асуудлыг онцгойлон авч үзэх (тухайн асуудлыг ихэд чухалчлан үзэж анхаарлаа хандуулах), онцгойлон санах (илүү их санах), онцгойлон үзэх (онцлон үзэх), онцгойлон нэр дурдах (бусдаас онцлон нэрийг нь дуудах);


2. Олноос зайдуу тусгаарлах: онцгойлон таслах (олноос салган буйд газар аваачих).

--oOo--