Хэвлэх


2024-05-27 11:08:30http://mongoltoli.mn/

МЭНЭН

1. Тархины зөөлөн хальс үрэвсэж гэмтэх эмгэг, агаар дуслын замаар халддаг цочмог халдварт өвчин;


2. Өвчний улмаас аль нэг эрхтэн мэдээгүй болсон байдал: хөл, гар мэнэн болох (хөл, гар мэдээгүй болох);
3. [шилжсэн] Дүйнгэ, гөлрөө: *мэнэнгийн тал (нүд алдам өргөн уудам тал).

--oOo--