Хэвлэх


2022-01-17 12:45:25http://mongoltoli.mn/

монгол хүн морио магтана, мужаан хүн хөрөөгөө магтана

хүн бүр өөрийн хэрэгцээт зүйлийг хайрлан хамгаалдаг гэсэн санаа

--oOo--